O chybách a překlepech

Mé texty jsou plné překlepů a chyb. Jakkoliv každý text po sobě několikrát čtu a vylepšuji, mysl hltá obsah a formální stránku věci – tedy precizní grafický záznam myšlenek, prostě přehlíží. Překlepy a přesmyčky z některých výrazů dělají rébus, jiným dávají nový význam. V každém případě je to přidaná hodnota, kterou správně psaný text nemá. Proto jsem se rozhodl na opravování literních chyb nelpět a předkládám čtenáři řádky, kterým při troše imaginace jistě bude rozumět. Navíc se pobaví luštěním hádanek nebo se zasměje nad komickými zkomoleninami. Zdůrazňuji, že případné posuny ve významu jsou nezáměrné a vznikly omylem.

info@marekhlavica.cz

www.zaha.cz

www.voiceandtoys.cz

www.piafawards.com

© kuks 2013 | edit

http://cs.wikipedia.org/wiki/Marek_Hlavica